Site Overlay

HUR STÅR DET TILL MED DEN SVENSKA INFRASTRUKTUREN?

Sverige behöver modernisera sin infrastruktur för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Regeringen har avlagt 799 miljader för sin åtgärdsplan under 2022-2023. Frågan är, räcker det när vi i dagsläget även behöver att fokusera på hållbarhet?